Jest to na ustach wszystkich i donoszą o tym także media: wkrótce nadejdzie czas, kiedy przedstawiciele pokolenia wyżu demograficznego odejdą na emeryturę. Pogłębia to już panujący niedobór wykwalifikowanych pracowników i każdemu, kto jako szef nie ma jeszcze strategii poradzenia sobie z tym problemem, dobrze byłoby podjąć działania w tym zakresie. Ponad pół miliona stanowisk pracy jest obecnie nieobsadzonych! Kolejnym problemem gospodarczym jest spadek wzrostu gospodarczego, który pogłębia niedobór wykwalifikowanych pracowników. Sektor logistyki znajduje się w pierwszej 10-tce branż, które cierpią na braki kadrowe.

Jak jednak mogłaby wyglądać taka strategia?

Więcej pieniędzy?

Podwyżki płac jedynie w pewnym stopniu pomagają w zatrzymaniu wykwalifikowanych pracowników. Problemem, jaki wynika z niebotycznie rosnących wynagrodzeń, jest także wzrost cen dla konsumenta końcowego i należy z nim postępować ostrożnie, biorąc pod uwagę obecną inflację. Wyższe wynagrodzenie nie gwarantuje, że praca, którą należy wykonać, zostanie wykonana, jeśli jest jej za dużo dla istniejącej siły roboczej. Wiele firm polega na tym, że pozostali koledzy są w stanie poradzić sobie z pracą w godzinach nadliczbowych, co z pewnością jest rozwiązaniem krótkoterminowym. Jednak z biegiem czasu liczba nieobecności spowodowanych chorobą wzrasta, czemu należy zapobiegać w dłuższej perspektywie.

Przyjazny rodzinie?

Pogodzenie rodziny i kariery może być tylko jednym z elementów strategii. Zmiana myślenia jest tutaj jednym z najważniejszych czynników. Dzięki tej kompatybilności jedną z opcji jest biuro w domu, drugą jest przedszkole lub opieka nad dziećmi należące do firmy. Zwłaszcza w obszarach komercyjnych mniejsze firmy mogą połączyć siły i zorganizować prywatną opiekę nad dziećmi. Państwo powinno zatem minimalizować przeszkody w tym zakresie. Rozbudowa szkół całodobowych i wsparcie w odrabianiu zadań domowych to także sposób na wsparcie rodziców lub samotnych rodziców. Elastyczne godziny pracy są również wymagane w przypadku działań, które można realizować na późniejszym etapie łańcucha dostaw. W ten sposób można by nieznacznie zmniejszyć odsetek stanowisk zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i zwiększyć liczbę stanowisk zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ponowne przemyślenie oznacza również, że mamy teraz wiele możliwości technicznych, w związku z czym nie ma już tak zwanych „zawodów męskich i żeńskich”. Na przykład kobiety od dawna prowadzą ciężarówki, a mężczyźni pracują jako pielęgniarki. Z udziałem kobiet wynoszącym ponad 45%, OCS Spedition codziennie udowadnia, jak zdolne są kobiety, a pan Dennis Braun jest tym bardzo entuzjastycznie nastawiony.

Imigracja?

Jednym z najbardziej znanych żądań biznesu jest żądanie, aby rząd federalny ułatwił imigrację wykwalifikowanych pracowników. Niemniej jednak nie powinniśmy lekceważyć potencjału migrantów, którzy już przybyli do Niemiec. W tym przypadku sensowne jest zmniejszenie przeszkód na rynku pracy poprzez naukę języka niemieckiego i uznawanie kwalifikacji uzyskanych za granicą. Można to również zintegrować z firmą, jeśli wszyscy; zarówno menedżerowie, jak i pracownicy; jest na to otwarty. System ten obowiązuje w praktyce od ponad 50 lat, jednak na początku niestety zapomniano, że integracja powinna wykraczać poza samą pracę i obejmować także rodzinę zagranicznych kolegów.

Edukacja?

Wielu młodych ludzi-imigrantów potrzebuje i chce rozpocząć szkolenie po szkole. I tutaj także istnieje skuteczna dźwignia, którą można wykorzystać, aby przeciwdziałać niedoborom wykwalifikowanych pracowników. Ogólnie rzecz biorąc, szkolenia są przydatne dla firm w celu zastąpienia pracowników odchodzących na emeryturę. Oczywiście nie można tutaj oczekiwać krótkoterminowych rezultatów, ale przynajmniej można osiągnąć trwałość. Im lepsze przeszkolenie młodych ludzi, tym większe prawdopodobieństwo, że ze stażysty zostanie w przyszłości cenny specjalista, który zostanie w firmie. Niestety wiedzy odchodzących pracowników nie da się przeszczepić do głów młodych ludzi, ale dzięki bazom wiedzy i szkoleniom z tymi samymi doświadczonymi kolegami, duża część umiejętności może zostać zatrzymana dla firmy.

Pracownik jako partner?

Wreszcie wszystko zależy od samego szczebla kierowniczego – minęły już czasy, w których jako przełożony dyktowałeś pracę, którą należy wykonać. Pracownicy chcą pracować niezależnie i mieć swój wkład w rozwój firmy. Dlatego ważne jest, aby na nowo zdefiniować rolę menedżera i spojrzeć na „przywództwo” jako usługę. Niemniej jednak świat pracy nie jest demokracją i głosy takie jak te, które Elon Musk przeprowadził na Twitterze, będą wyjątkiem. Każdy menedżer powinien być świadomy tego, kim byłby, gdyby nie miał innych kolegów, którymi mógłby kierować. Wtedy zostałbyś sam z ogromem pracy, z którą nie jesteś w stanie sobie poradzić.

Kim jest szef bez pracowników? Nic! przełożony częściej żąda uznania dla wykwalifikowanych pracowników Być może sam tego doświadczyłeś i chciałeś od swojego szefa „dobrej roboty” lub po prostu „podziękowania”. Ogromną zaletą dla każdej firmy jest to, że docenienie na pierwszym etapie jest całkowicie bezpłatne! Ponieważ „proszę” i „dziękuję”; słowa, które powinny być częścią codziennego użytku; są bardzo łatwe do wymówienia. Tutaj również potrzebne jest „tylko” przemyślenie i być może odrobina praktyki w indywidualnych przypadkach.

Wniosek

Podsumowując, można powiedzieć, że nie ma jednego, słusznego podejścia. Powinna to być mieszanka wszystkiego, a to, jak ta mieszanka wygląda w przypadku każdej firmy lub branży, jest bardzo indywidualne.

W OCS Spedition znaleźliśmy mieszankę, która nam odpowiada i daje każdemu współpracownikowi swobodę podejmowania w pewnym stopniu własnych decyzji za firmę i tym samym osiągania jak najlepszych wyników. Nasze wymagania dotyczące szkolenia stażystów często wykraczają daleko poza to, co jest konieczne, a nasze dotychczasowe osiągnięcia pokazują, że mamy rację w naszym podejściu.

Nasi zadowoleni klienci również wyrażają tę opinię, gdy #smoothlogistics . Kiedy możemy spodziewać się Twojej prośby ?

Uwaga: Ze względu na lepszą czytelność formy językowe męskie, żeńskie i różnorodne (m/f/d) nie są używane jednocześnie. Wszystkie imiona osobiste odnoszą się jednakowo do wszystkich płci.

Więcej artykułów na blogu OCS

Punkt zwrotny dla branży transportowej

Wyścigi we krwi, logistyka w sercu

Ponowne protesty polskich rolników na granicach Ukrainy